Proč to děláme

1

  Co byl první krok? Co bylo na začátku?

Jindřich vypráví: „Dlouho jsem měl chuť podnikat. A líbila se mi hodně myšlenka ‚každý podnikatel má svého kouče‘. Propojením těchto dvou faktů jsem dospěl k rozhodnutí, že si opravdu najdu kouče pro sebe. A tak se i stalo! Za krátký čas mi vykrystalizoval nápad koučování pro podnikatele. A protože můj kouč v té době hledal také uplatnění, dohodli jsme se, že do toho půjdeme společně.“

A jak to máte Vy s podnikáním?

2

  Jak to bylo dál?

Jindřich je původem z oblasti marketingu a obchodu. Petr prošel několika vedoucími manažerskými pozicemi v oblasti IT. Společně jsme sestavili metodiku podnikání s předem dohodnutými kritérii: jednoduchost a pochopitelnost. Vše probíhalo formou výkladu (Jindřich), dotazů (Petr) a vzájemného koučování (oba). Na závěr jsme se pak dohodli na textech a formulacích pro naší zjednodušenou metodiku podnikání. Dnes ji nazýváme Vision|Go. Víc Vám o tom vyprávíme v Případové studii č. 1 – Vzájemné koučování k našemu podnikání (viz blok Metoda koučování).

A co byste potřebovali udělat pro podnikání Vy?


3

  Kam to dospělo?

Vypracovali jsme obecnou metodiku podnikání, která je primárně pro Vás. Dále jsme si vytvořili svoji podnikatelskou strategii pro naše vlastní podnikání. Ta už vznikla jako konkrétně naplněná instance z té obecné. Náš postup jsme si pak prověřili na pilotních klientech. Ti dobrovolně podstoupili takový „zácvik“ a ještě nám byli nápomocni zpětnou vazbou. Víc Vám o tom vyprávíme v Případové studii č. 2 – Pilotní koučování (viz blok Chci začít podnikat).
A pak následovalo vytvoření webových stránek, které právě čtete.

A kam byste chtěli Vaše podnikání dostat Vy?

4

  Pointa našeho podnikání

Hned na začátku našeho přemítání o myšlence koučování pro podnikatele jsme dospěli ke společnému silnému přesvědčení. Totiž, že osobní rozvoj je jeden ze základů úspěšného podnikání. Že změny ve firmě či podnikání nemohou být úspěšné, aniž se změní podnikatel sám. Obojí musí jít ruku v ruce. Dalšími silnými motivy se pro nás ukázaly:

  • dávat šanci (mladým) lidem, kteří by chtěli podnikat
  • zlepšování našeho podnikatelského prostředí
  • profilovat se k férovosti, profesionalitě a důvěře a k témuž pobízet i naše klienty

A co budou nebo jsou Vaše zásady v podnikání?


Spojte se s námi

RNDr. Petr Nedvěd

  • Adresa: Oldřichova 595/35, 128 00 Praha 2
  • E-mail: petr.nedved@visiongo.cz, petr@visiongo.cz
  • Telefon: +420 724 038 468

Mgr. Jindřich Dohnal

  • Adresa: K Náměstí 808/9, 182 00 Praha 8
  • E-mail: jindrich.dohnal@visiongo.cz, jindrich@visiongo.cz
  • Telefon: +420 724 308 103

Důležité odkazy

Vigo