Chci začít podnikat

Případová studie č.2 – Pilotní koučování

1
 • O čem bylo pilotní koučování?

  V době přípravy metodiky podnikání jsme potkali pár lidí, které naše myšlenka zaujala. Byli ochotni si ji s námi cvičně otestovat. Dohromady jsme se domluvili s 5-ti dobrovolníky na malém projektu „pilotního koučování“. Obsahem bylo oboustranně vědomé vyzkoušení naší myšlenky podnikatelského koučování – s použitím vznikající metodiky podnikání.

2
 • Co jsme na pilotních klientech testovali?

  Domluvili jsme se s pilotními klienty, že si na nich ověříme, zda naše metodika podnikání funguje. Také, jestli jim náš plánovaný přístup ke koučování metodiky dává smysl a je pro ně užitečný a praktický. Dále nás zajímaly jejich zkušenosti, které během koučování získali. A samozřejmě zpětná vazba na celý proces z jejich vlastního podnikatelského pohledu. Celkově – že si ověříme smysl naší myšlenky podnikatelského koučování a sami si prakticky vyzkoušíme její realizaci. Pro ně jsme zase zorganizovali společný závěrečný workshop, kde měli možnost si vyměnit zkušenosti i mezi sebou.

3
 • Co se dařilo a na co jsme naráželi?

  Základem bylo, že se nám podařilo rychle najít odvážné dobrovolníky, s kterými jsme se dohodli na pravidlech. Během koučování jsme naráželi na rozdílné tempo každého z nich.  Se všemi se nám ale podařilo dokončit 3 měsíční koučovací sérii. Nejtěžší během koučování bylo pro klienty celkové pochopení principu metodiky podnikání (marketing/obchod). Pro nás zase najít ke každému klientovi individuální přístup, jak chce s metodikou pracovat. Co nás překvapilo, jak velká byla rozdílnost ve výsledcích každého koučovaného klienta. A také na závěr, že každý klient byl s průběhem koučování i s výsledkem spokojen.

4
 • Jaký přinos viděli klienti?

  Klienti vnímali, že se během koučování enormně zlepšovali v soustředění a v koncentraci na své záměry a myšlenky v oblasti podnikání – a  i v soukromí. Že získali možnost jiného úhlu pohledu na svou podnikatelskou činnost i sami na sebe.  Pochopili, že podnikání je spojeno s osobním rozvojem. Také si uvědomili, co v podnikání chtějí a nechtějí. Všichni oceňovali podnikatelské koučování jako příjemnou a užitečnou zkušenost, která jim dodnes pomáhá v jejich profesním a osobním životě.

5
 • Jaké zkušenosti a závěry jsme získali my?

  Podnikatelské koučování je dobrý nápad, který je také díky naší metodice podnikání realizovatelný.
  Potvrdili jsme si náš koncept, že k rozvoji podnikání je velmi důležitý osobní rozvoj.
  Zjistili jsme, že metodiku si každý klient může upravovat na míru.
  Lze též její pomocí zjistit a identifikovat potřeby klienta v oblasti podnikání.
  Metodika také umožňuje hlubší pochopení reality, kterou v současné situaci podnikatel řeší.
  Pro koučovaného, který zvažuje podnikání, má metodika největší dopad v jeho uvědomění si, zda má podnikat či ne a v čem.

Témata, která jednotliví klienti rešili

Studentka uvažující o podnikání, 25 let

Cílem bylo uvědomění si vlastní cesty v čem podnikat a nabýt větší sebehodnoty a sebejistoty. Klientka si z několika možností vydefinovala cíl podnikání a to napsání knihy. Současně již zrealizovala některé dílčí kroky k vytvoření si prostoru pro budoucí úspěšné podnikání.

Začínající podnikatel, 25 let

Chtěl nějak uchopit a roztřídit si mnoho nápadů, které měl v úmyslu zrealizovat jako své vlastní podnikatelské aktivity. I když nakonec podnikání v tuto chvíli odložil, získal neocenitelné zkušenosti v rámci vlastního sebeuvědomění a získání vlastní sebehodnoty a sebejistoty. Tyto mu mj. pomohly si úspěšně najít zaměstnání, které ho baví a naplňuje. Současně však již nalezl nové konkrétní příležitosti k budoucímu podnikání a důkladně si pro ně připravuje realizační plány.

Zaměstnanec, který na ¼ úvazku podniká, 30 let

Jeho cílem bylo, jak efektivně podnikat při zaměstnání a navíc si najít také čas na odpočinek a rodinu. Naučil se určovat si priority a díky většímu sebeuvědomění se mu podařilo uspořádat si svůj podnikatelský a osobní život k jeho plné spokojenosti.

Částečná podnikatelka, 40 let

Hlavním úmyslem, proč vstupovala do koučování, bylo najít způsoby a cesty, jak zvýšit příjmy z prodeje svých výrobků. Výsledkem byl jasný obraz toho, co je třeba udělat a jak, aby svého cíle dosáhla. Vzhledem k tomu, že má také paralelně trvalé zakázky, k realizaci nepřistoupila ihned, ale nechává řešení připravené k rozhodnutí podle vývoje situace v blízké budoucnosti.

Zkušená podnikatelka, 25 let úspěšného podnikání

V rámci dlouhodobě běžícího podnikání potřebovala oživit motivaci svých kolegyň tak, aby obnovila jejich náboj a nadšení pro práci, které se začaly po letech vytrácet. Našla několik nových způsobů, které okamžitě začala realizovat. Vesměs úspěšně!

Spojte se s námi

RNDr. Petr Nedvěd

 • Adresa: Oldřichova 595/35, 128 00 Praha 2
 • E-mail: petr.nedved@visiongo.cz, petr@visiongo.cz
 • Telefon: +420 724 038 468

Mgr. Jindřich Dohnal

 • Adresa: K Náměstí 808/9, 182 00 Praha 8
 • E-mail: jindrich.dohnal@visiongo.cz, jindrich@visiongo.cz
 • Telefon: +420 724 308 103

Důležité odkazy

Vigo